Kerk TV Marken voor zondag 31 maart 2024

Kerk TV Marken voor zondag 31 maart 2024

Eerste Paasdag, de 1e zondag van Pasen
Voorganger : Ds. Huib Klink
Organist : Dirk Kes
Kosters : Piet Boes en Freek Visser
Aanvang : 10.00 uur

Eerste collecte:
Kerk in Actie Werelddiaconaat
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken

Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken

  • jonggeleerd.png
  • leukhuis.png
  • overstappen.png
  • yoradhere.png

JB Cookies