Eénmaal per week komt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland bijeen om over allerlei onderwerpen te vergaderen die in de gemeente spelen.

Bij het publiceren van (onder andere) besluitenlijsten op hun website houden zij rekening met de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat zij geen persoonsnamen van derden vermelden. Alle actuele besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland van B&W vindt u terug in het bestuursinformatiesysteem iBabs.

JB Cookies